Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Главен експерт към отдел „Изпълнение и приемане на строителни инвестиционни дейности Южна България“

Дирекция „Строителни инвестиционни дейности“, Централно управление, с възможност за позициониране (месторабота) в гр. Бургас, гр. Ямбол, гр. Сливен, до 15.01.2018

 

София, Бургас, Ямбол или Сливен - 20.12.2017


Основни задължения:

 • Възлага, организира, контролира и отчита изпълнението на проектни решения;
 • Оценява, организира, възлага и контролира текущи и аварийни ремонти;
 • Активно участва във всички мероприятия и дейности от страна на дирекцията по местонахождение на имота.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше техническо, строителен инженер;
 • Образователно-квалификационна степен Магистър;
 • Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж по специалността;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на строителството на сгради;
 • Да има много добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook), AutoCad; Building Manager;
 • Да има много добри комуникативни способности и умения за работа в екип;
 • Свидетелство за управление на МПС кат. В.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.