Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт бизнес развитие, в Отдел "ДСК Директ, ДСК Смарт и мобилни приложения"

към Дирекция "Електронно банкиране и социални медии", Централно Управление, гр. София, до 25.02.2018 г.

София - 25.01.2018


Основни задължения:

 • Участва в разработването на нови услуги, предлагани чрез електронни канали – електронно и мобилно банкиране.
 • Участва в работни групи и проекти, свързани с разработването и внедряването на нови електронни и мобилни услуги.
 • Следи тенденциите в развитието на електронните услуги и електронните продажби и дава предложения за промени на съществуващите и внедряване на нови продукти.
 • Участва в разработването на кампании за популяризиране на електронните услуги - електронно и мобилно банкиране.
 • Следи за качеството на предлаганите от Банка ДСК услуги чрез електронни канали на дистрибуция и изготвя необходимата информация за състоянието и тенденциите в развитието им.
 • Участва в разработването и актуализирането на нормативни актове, регламентиращи организацията на обслужването чрез електронни канали на дистрибуция.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо;
 • Образователно-квалификационна степен Бакалавър;
 • Професионален опит: минимум 1 (една) година трудов стаж в банкова, финансова институция или организация в областта на електронните услуги;
 • Много добра компютърна грамотност, познаване на електронни и мобилни услуги;
 • Да владее английски език писмено и говоримо. Ползването на втори западен език е предимство;
 • Да притежава психическа и поведенческа стабилност при стресови ситуации, аналитично мислене, комуникативност, умение за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.