Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт в Дирекция „Пазарни проучвания, анализи и ценообразуване”

в Направление „Банкиране на дребно”, Централно управление, гр. София, до 31.03.2018 г.

София - 26.01.2018


Основни задължения:

 • Извършва пазарни проучвания и създава и управлява база данни за пазара на банкови услуги;
 • Изготвя справки, анализи и презентации относно банковия пазар и позиционирането на банката;
 • Изготвя и поддържа Тарифа за лихвите, таксите и комисионните на Банката;
 • Оказва методическа помощ при прилагане на Тарифата на Банката;
 • Инициира ценови промени и участва в процеса на съгласуване и координиране с други звена;
 • Наблюдава и анализира приходите по Тарифата и изготвя аналитични материали;
 • Изчислява финансови ефекти и изготвя ценови предложения.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше икономическо образование;
 • Професионален опит: предимство е трудов стаж в банкова институция;
 • Да има аналитично и креативно мислене;
 • Интерес в областта на обработката и анализа на бази данни;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office (Excel, Word, PowerPoint). Познания по MS Access и My SQL е предимство;
 • Много добри комуникативни способности и умения за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Възможност да работи в перфектно изграден екип от млади и мотивирани служители;
 • Работа в динамична и предизвикателна среда;
 • Атрактивно възнаграждение.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка;
 • Мотивационно писмо на български език.

Автобиографии, непридружени с мотивационно писмо, няма да бъдат разглеждани