Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт в Дирекция „ Управление на проекти и доставчици”

към направление „Информационна трансформация” за Централно управление, гр. София, 28.02.2018 г.

София - 25.01.2018


Основни задължения:

 • Отговаря за комуникацията с външни и вътрешни доставчици и заявителите.
 • Подготвя различни видове отчети свързани с работата им и с работата на различните доставчици.
 • Отговаря за CAPEX/OPEX планирането и вътрешни отчети и планове.
 • Изпълнява задачи по организацията на пазарни проучвания, тръжни процедури и реализацията на задачи и проекти.
 • Анализира текущите доставчици по отношение договорните отношение и справянето с различните количествени и качествени параметри по договорите.
 • Отговаря за подготовката на необходимите документи по процедурите за избор на доставчици и заявки по рамкови договори.
 • Договаря функционалният обхват с вътрешните и външните доставчици и участва в планирането на доставките.
 • Съдейства за подготовката на функционални спецификации в съответствие с бизнес изискванията за усъвършенстване или допълване функционалността на решението.
 • Следи за изпълнението на заявените системи, процеси и доработки от вътрешните и външните доставчици.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше (техническо или икономическо);
 • Отлични комуникационни умения;
 • Добро практическо познаване на ИТ процеси, методологии за управление на ИТ проекти;
 • Умения за управление работа и управление на екип;
 • Умения за справяне с проблеми и управление на времето;
 • Умения за работа под напрежение;
 • Професионален опит: предимство е трудов стаж в банка или в друга институция с предмет на дейност, свързана с основните задължения на позицията;
 • Компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook).

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка.