Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Анализатор мониторинг - по заместване

Икономист, банково дело – по заместване в Дирекция „Кредитен мониторинг” в Централно управление, гр. София, до 11.03.2018

София - 7.02.2018


Основни задължения:

 • Всички задължения ,свързани с извършването на кредитен мониторинг на бизнес клиенти съгласно правилата на банката, в т.ч. но не само:
 • Изготвяне на доклади с цялостен анализ на индивидуални клиенти и/или на кредитен портфейл за всеки текущ месец;
 • Анализиране на ранните предупредителни сигнали и изискване на документи, необходими за извършването на кредитен мониторинг;
 • Поддържане добра и системна комуникация с Бизнес звената и поделенията на Банката.
 • Извършване на периодичен анализ на текущото финансово състояние на фирмата-кредитополучател на базата на получените от бизнес звената актуални финансови документи.
 • Следене за изпълнението на клаузите по сключените договори за кредит, уведомяване на бизнес звената за изтичащи срокове и/или необходимост от преучредяване на обезпеченията, застраховки на обезпеченията и следи за тяхното правилно въвеждане в системата.
 • Констатира наличието на просрочия на плащане по кредитите и уведомява бизнес звената.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо;
 • Образователно – квалификационна степен Магистър или Бакалавър;
 • Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж в банкова институция на позиция, специализирана в управлението на кредитния риск или в корпоративното банкиране;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на финансите и банковото дело;
 • Да има много добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook);
 • Да владее английски език;
 • Да има много добри комуникативни способности и умения за работа в екип.

Допълнителни изисквания:

 • Много добро познаване на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО, англ. IFRS);
 • Теоретичен и/или практически опит в обезценка на финансови активи по МСФО 9 (IFRS 9).

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 
С изпращане на необходимите документи кандидатът дава съгласие „Банка ДСК“ ЕАД  да обработва личните му данни за целите на настоящия подбор и евентуалното сключване на трудов договор, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Вътрешните правила за заемане на длъжности в системата на „Банка ДСК“ ЕАД. Получените лични данни няма да бъдат предавани под никаква форма на трети лица и ще бъдат изтрити по съответния ред в срок до 2 месеца след приключване на подбора за посочената длъжност.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам