Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Анализатор мониторинг - по заместване

Икономист, банково дело – по заместване в Дирекция „Кредитен мониторинг” в Централно управление, гр. София, до 11.03.2018

София - 7.02.2018


Основни задължения:

 • Всички задължения ,свързани с извършването на кредитен мониторинг на бизнес клиенти съгласно правилата на банката, в т.ч. но не само:
 • Изготвяне на доклади с цялостен анализ на индивидуални клиенти и/или на кредитен портфейл за всеки текущ месец;
 • Анализиране на ранните предупредителни сигнали и изискване на документи, необходими за извършването на кредитен мониторинг;
 • Поддържане добра и системна комуникация с Бизнес звената и поделенията на Банката.
 • Извършване на периодичен анализ на текущото финансово състояние на фирмата-кредитополучател на базата на получените от бизнес звената актуални финансови документи.
 • Следене за изпълнението на клаузите по сключените договори за кредит, уведомяване на бизнес звената за изтичащи срокове и/или необходимост от преучредяване на обезпеченията, застраховки на обезпеченията и следи за тяхното правилно въвеждане в системата.
 • Констатира наличието на просрочия на плащане по кредитите и уведомява бизнес звената.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо;
 • Образователно – квалификационна степен Магистър или Бакалавър;
 • Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж в банкова институция на позиция, специализирана в управлението на кредитния риск или в корпоративното банкиране;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на финансите и банковото дело;
 • Да има много добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook);
 • Да владее английски език;
 • Да има много добри комуникативни способности и умения за работа в екип.

Допълнителни изисквания:

 • Много добро познаване на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО, англ. IFRS);
 • Теоретичен и/или практически опит в обезценка на финансови активи по МСФО 9 (IFRS 9).

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

Предоставените от Вас данни ще бъдат разгледани конфиденциално във връзка с осъществяване на настоящия подбор и няма да бъдат разпространявани под каквато и да е форма.

Още свободни позиции

Всички
 • Експерт бизнес развитие

  Към "Развитие банкиране на дребно", Централно управление, гр. София, до 01.03.2018 г.

  София - 16.02.2018

 • Бизнес анализатор - CRM

  към Проект Фронт офис система със CRM функционалност, Централно управление, гр. София, до 01.03.2018 г.

  София - 16.02.2018

 • Главен експерт ИТ Архитект

  в Дирекция „Бизнес и информационна архитектура” към Управление „Информационна трансформация”, за Централно управление, гр. София, до 02.03.2018 г.

  София - 13.02.2018

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам