Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Главен експерт „Управление на пазарния и контрагентски риск” Market Risk

в Централно управление, гр. София, до 23.02.2018 г.

София - 8.02.2018


Основни задължения:

 • Отговаря за проследяването и поддържането на системата от лимити за пазарен и контрагентски риск;
 • Изготвя правила и процедури за измерване и контрол на пазарния (валутен, риск при акции и дялове на взаимни фондове, лихвен), държавен и контрагентски риск на Банката.
 • Подпомага поддържането на вътрешнобанковата нормативна база, в която се регламентират дейностите и процедурите за измерване и контрол на пазарния и контрагентски риск на Банката;
 • Изготвя периодични анализи и отчети за изложеността на Банката към различните видове риск, засягащи търговският портфейл;
 • Участва в изготвянето на Вътрешен анализ на адекватността на капитала в Банка ДСК, както и свързаните с този процес стрес-тестове за изчисляване на капиталовите изисквания по втори стълб за пазарен риск.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше икономическо образование, образователно - квалификационна степен Бакалавър;
 • Две годишен трудов стаж в областта на банковото дело и опит в управлението на пазарния риск;
 • Отлична компютърна грамотност (опит с VBA, SQL, IBM SPSS Modeler/Statistics, Kondor+, Reuters и  Bloomberg ще се считат за предимство);
 • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Познания в областта на статистиката ще се считат за предимство.
 •  
 • Необходими умения:
  • Способност за анализиране на големи обеми от информация и идентифициране на тенденции в развитието на пазарния риск;
  • Умение за вземане на решения, аналитично мислене, прецизност, лоялност, комуникативност;
  • Психическа и поведенческа стабилност при стресови ситуации;
  • Отлично познаване на банковата нормативна уредба в страната и добрите практики в областта на пазарния риск;
  • Способност за работа в екип

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам