Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт администриране на системи

в отдел „Системна поддръжка на инфраструктура" към Дирекция ИТ инфраструктура, системен софтуер и бази данни”, Управление „Оперативна поддръжка на ИТ системи”, Централно управление гр. София, до 20.01.2018 г.

София - 2.01.2018


Основни задължения:

 • Инсталация и поддръжка на сървърни операционни системи и системен софтуер;
 • Ъпдейти и настройка на операционната система спрямо въведени стандарти;
 • Документиране на промените и поддръжка на актуална документация;
 • Обслужване на заявки за инциденти и стандартни ИТ услуги;
 • Участие в иновативни оперативни проекти.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование;
 • Опит с поддържани Windows Server операционни системи минимум 3 (три) години;
 • Познаване на Microsoft инфраструктурни услуги;
 • Скриптиране, диагностика и решаване на ИТ Проблеми;
 • Английски език на работно ниво.

За предимства ще се считат:

 • Опит с VMWare виртуализация - предимство;
 • Обучения и сертификати в областта на ИТ;
 • Познание на Microsoft Exchange;
 • Познание на Microsoft System Center и/или Microsoft SharePoint.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Стабилност и сигурност.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички