Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт бизнес развитие, в Отдел "ДСК Директ, ДСК Смарт и мобилни приложения"

към Дирекция "Електронно банкиране и социални медии", Централно Управление, гр. София, до 25.02.2018 г.

София - 25.01.2018


Основни задължения:

 • Участва в разработването на нови услуги, предлагани чрез електронни канали – електронно и мобилно банкиране.
 • Участва в работни групи и проекти, свързани с разработването и внедряването на нови електронни и мобилни услуги.
 • Следи тенденциите в развитието на електронните услуги и електронните продажби и дава предложения за промени на съществуващите и внедряване на нови продукти.
 • Участва в разработването на кампании за популяризиране на електронните услуги - електронно и мобилно банкиране.
 • Следи за качеството на предлаганите от Банка ДСК услуги чрез електронни канали на дистрибуция и изготвя необходимата информация за състоянието и тенденциите в развитието им.
 • Участва в разработването и актуализирането на нормативни актове, регламентиращи организацията на обслужването чрез електронни канали на дистрибуция.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо;
 • Образователно-квалификационна степен Бакалавър;
 • Професионален опит: минимум 1 (една) година трудов стаж в банкова, финансова институция или организация в областта на електронните услуги;
 • Много добра компютърна грамотност, познаване на електронни и мобилни услуги;
 • Да владее английски език писмено и говоримо. Ползването на втори западен език е предимство;
 • Да притежава психическа и поведенческа стабилност при стресови ситуации, аналитично мислене, комуникативност, умение за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 
С изпращане на необходимите документи кандидатът дава съгласие „Банка ДСК“ ЕАД  да обработва личните му данни за целите на настоящия подбор и евентуалното сключване на трудов договор, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Вътрешните правила за заемане на длъжности в системата на „Банка ДСК“ ЕАД. Получените лични данни няма да бъдат предавани под никаква форма на трети лица и ще бъдат изтрити по съответния ред в срок до 2 месеца след приключване на подбора за посочената длъжност.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам