Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт в Дирекция "Доставки" - по заместване

Централно управление, гр. София, до 22.02.2018 г.

София - 22.01.2018


Основни задължения:

 • Извършва дейности по договаряне, доставка и/или осигуряване на материали, стоки и услуги необходими за дейността на Банката;
 • Анализира, оптимизира и обезпечава необходимите за дейността на Банката стоки и услуги, в координация със структурните звена на Банката;
 • Извършва дейности по организация и координация на конкурси за доставка на стоки и услуги в съответствие с правилата на Банка ДСК;
 • Участва в дейности по обработка, обобщаване и оценка на офертна информация в процеса на избор на доставчици на Банката;
 • Участва в преговори с доставчици на стоки и услуги, относно условията на сделките и работи по изготвяне на договори за доставка;
 • Поддържа регистър с данни за сключени договори, доставчици и сделки.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо;
 • Образователно-квалификационна степен Бакалавър/Магистър;
 • Професионален опит – минимум 1 (една) година в областта на организацията и управлението на дейности по доставка на стоки и услуги и свързаните с тях логистични процеси;
 • Опит в работата по подготовка и провеждане на конкурси за избор на доставчици на стоки и услуги; изготвяне на анализи и отчети;
 • Отлични комуникативни способности и умения за работа в екип;
 • Много добра компютърна грамотност: задълбочени познания и опит в обработката на данни в MS Excel;
 • Много добри аналитични способности и творчески подход;
 • Отговорност, прецизност и лоялност;
 • Добър английски е предимство;
 • Опит в областта на доставките в банка или друга финансова институция е предимство.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и водещ пазарен дял;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български и английски език с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам