Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт в Дирекция "Електронни канали"

Експерт към Дирекция „Електронни канали”, Управление „Банкови операции", в Централно управление, гр. София, до 21.03.2018

София - 6.03.2018


Основни задължения:

 • Участва в съставянето на процедурите и изискванията за експлоатация на разработените електронни канали за дистрибуция.
 • Консултира и оказва методическа помощ при възникнали проблеми при клиенти, ползващи услугите на електронните канали.
 • Обработва подаваните по електронен път клиентски нареждания, оторизира плащания, следи за осигуряване на необходимите документи и декларации.
 • Следи за правомерността на предоставения достъп до електронните канали както и оторизира достъпа съгласно действащи процедури.
 • Осъществява комуникация с клонове по оперативна работа и възниквалите проблеми, свързани с дейността на дирекцията.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Образователно-квалификационна степен – магистър, специалности свързани с икономика, обработка на икономическата информация, информатика, второ висше юридическо образование е предимство;
 • Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж свързан с функционалните задължения;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на банково дело и електронно банкиране;
 • Да познава и умее да прилага основните нормативни актове като Закон за кредитните институции, наредби на БНБ, Търговски закон, Валутен закон, Закон за мерките срещу изпиране на пари, Национални счетоводни стандарти;
 • Да има много добра компютърна грамотност – MS Office 2013 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, etc.);
 • Ползване на английски език;
 • Да притежава психическа и поведенческа стабилност при стресови ситуации, аналитично мислене, комуникативност, умение за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

Предоставените от Вас данни ще бъдат разгледани конфиденциално във връзка с осъществяване на настоящия подбор и няма да бъдат разпространявани под каквато и да е форма.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам