Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт в Дирекция „ Управление на проекти и доставчици”

към направление „Информационна трансформация” за Централно управление, гр. София, 28.02.2018 г.

София - 25.01.2018


Основни задължения:

 • Отговаря за комуникацията с външни и вътрешни доставчици и заявителите.
 • Подготвя различни видове отчети свързани с работата им и с работата на различните доставчици.
 • Отговаря за CAPEX/OPEX планирането и вътрешни отчети и планове.
 • Изпълнява задачи по организацията на пазарни проучвания, тръжни процедури и реализацията на задачи и проекти.
 • Анализира текущите доставчици по отношение договорните отношение и справянето с различните количествени и качествени параметри по договорите.
 • Отговаря за подготовката на необходимите документи по процедурите за избор на доставчици и заявки по рамкови договори.
 • Договаря функционалният обхват с вътрешните и външните доставчици и участва в планирането на доставките.
 • Съдейства за подготовката на функционални спецификации в съответствие с бизнес изискванията за усъвършенстване или допълване функционалността на решението.
 • Следи за изпълнението на заявените системи, процеси и доработки от вътрешните и външните доставчици.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше (техническо или икономическо);
 • Отлични комуникационни умения;
 • Добро практическо познаване на ИТ процеси, методологии за управление на ИТ проекти;
 • Умения за управление работа и управление на екип;
 • Умения за справяне с проблеми и управление на времето;
 • Умения за работа под напрежение;
 • Професионален опит: предимство е трудов стаж в банка или в друга институция с предмет на дейност, свързана с основните задължения на позицията;
 • Компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook).

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
 • Директор на Дирекция "Управление на проблемни кредити на физически лица"

  към Управление „Проблемни кредити” в Централно управление, гр. София, до 31.08.2018г.

  София - 21.08.2018

 • Експерт към Дирекция Контактен център

  към Дирекция Контактен център, Централно управление, гр. София

  София - 20.08.2018

 • Credit Risk Reporting Analyst

  The Credit Risk Analyst is responsible for regular and ad-hoc reporting on DSK Bank lending portfolio, analyses of risk strategies (champion challenger tests) and providing relevant information to the management that allows optimizing and improving the portfolio quality. Additionally, the analyst is responsible for performing various analyses contributing toward increasing the understanding of customer behavior, the correlation between client characteristics and risk/delinquency. The Credit Risk Analyst also develops and maintains the queries and databases, ensures the data used is compliant and optimizes regular reporting processes.

  Sofia - 15.08.2018