Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт в отдел "Бизнес развитие"

към Управление „Развитие на сегменти, продукти и ценообразуване”, Централно Управление, гр. София, до 12.01.2018 г.

София - 19.12.2017


Основни задължения:

 • Изготвя пазарни проучвания за конкуренцията в Ритейл банкирането и други ad hoc такива, спомагащи бизнес развитието.
 • Изготвя регулярни отчети и презентации за развитието на отделни продукти и кампании и мониторинг на представянето на отделните региони и клоновата мрежа.
 • Участва в регулярни прегледи на процесите и продуктите за физически лица на Банка ДСК.
 • Участва в изготвянето на предложения и имплементирането на нови/промени в съществуващи продукти и процеси и стимулиране на продажбите на дадени продукти (кампании).
 • Участва в изготвянето и организирането на продуктови и продажбени обучения на служителите.
 • Изпълнява и други специфични задачи, възложени му от прекия ръководител.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо;
 • Образователно-квалификационна степен Бакалавър;
 • Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж в банкова или финансова институция;
 • Да познава и умее да прилага основните нормативни актове;
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • Да владее английски език писмено и говоримо. Ползването на втори западен език е предимство;
 • Да притежава аналитично и креативно мислене, отлични комуникативни и организационни умения и за работа в екип;
 • Да притежава постоянство и ориентираност към резултата, психическа стабилност при стресови ситуации

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам