Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт в отдел "Продуктово развитие и продажби"

към Дирекция „Бизнес развитие и продукти”, Управление „Корпоративно банкиране”, Централно управление, гр. София, до 16.03.2018 г.

София - 23.02.2018


Основни задължения:

 • Актуализира съществуващите кредитни продукти и услуги, в съответствие с нуждите на клиентите и стратегическите цели на банката.
 • Участва в процеса по изготвяне на нови продукти за корпоративни клиенти на банката, вкл. за продукти с използване на финансови инструменти от международни или местни институции.
 • Оказва съдействие на мениджърите връзки с клиенти при необходимост от координация с поддържащите звена в Централно управление на банката.
 • Управлява процеса по включване на кредитни сделки в гаранционни програми на външни институции, и участва в изготвянето на отчетност по програмите.
 • Осъществява комуникация с международни финансови институции и с поделения на банката във връзка с изпълнение на договорните й ангажименти.
 • Участва в преговорите и текущата комуникация с корпоративни клиенти във връзка със сделки, излизащи извън стандартните рамки на обслужване.
 • Представлява Направление Корпоративно банкиране във вътрешни проекти и работни групи, имащи отношение към продуктовото развитие.
 • Съдейства за изработване на указания и процедури, имащи отношение към продуктовите параметри и подпомагащи продажбите.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен – „бакалавър”;
 • Познания в областта на банковото дело и финансите;
 • Опит в работата с гаранционни инструменти за финансиране на проекти по европейски програми ще се счита за предимство;
 • Умения за работа с Excel и PowerPoint на високо ниво;
 • Английски език – писмено и говоримо;
 • Аналитично мислене;
 • Инициативност.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам