Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт в отдел „Спарк базирани системи”

към Дирекция ИТ инфраструктура, системен софтуер и бази данни”, Управление „Оперативна поддръжка на ИТ системи”, Централно управление, гр. София, до 20.01.2018 г.

София - 2.01.2018


Основни задължения:

Участва в дейностите, свързани с пренос на данни, настройка, поддръжка и администриране на следното техническото оборудване и софтуер в системата на Банка ДСК:

 • Инсталира и поддържа софтуер на Sun SPARC и Linux базирани системи;
 • Инсталация и администриране на Oracle бази;
 • Инсталация и администриране на Oracle Weblogic;
 • Неприсъствено инсталиране и актуализация на системен и приложен софтуер на сървъри;
 • Настройка, тестване, инсталиране и внедряване на нови технически средства.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование;
 • Ползване на английски език на работно ниво;
 • Работа в банка минимум една година (предимство);
 • Сертификати за работа с продукти на Oracle, Sun Solaris (предимство);
 • Познания в областта на информационното осигуряване и работата с приложни системи, работещи на различни платформи (предимство);
 • Умения за работа в екип, комуникативност и отзивчивост;
 • Психическа и поведенческа стабилност при стрес.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Стабилност и сигурност.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички