Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт информационна сигурност

Централно управление, гр. София, до 25.05.2018 г.

София - 9.05.2018


Основни задължения:

 • Координира и участва в дейности, свързани с осигуряване на информационна сигурност.
 • Извършва наблюдение и анализ на информационната мрежа за евентуални атаки насочени към тях.
 • Оценява и описва потенциални рискове, както и организира тяхното отстраняване.
 • Участва в изготвянето на анализи, експертизи, правила и други разработки, свързани с информационната сигурност.
 • Участва в обучение на персонала за спазване на правилата за ИТ сигурност.
 • Извършва проверки и изготвя доклади свързани с осигуряване на информационната сигурност.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше техническо;
 • Образователно-квалификационна степен “Магистър“;
 • Професионален опит – минимум 3 (три) години трудов стаж в областта на информационното обслужване;
 • Допълнителни сертификати свързани с информационната сигурност, ще се считат за предимство;
 • Специални: Теоретични и практически познания в областта на информационните технологии, работа с програмни продукти и мрежи;
 • Свободно владеене на английски език (писмено и говоримо);
 • Умение за работа в екип;
 • Умения за взимане на решение под стрес.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография (CV) на български и на английски език с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам