Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт към Дирекция Контактен център

към Дирекция Контактен център, Централно управление, гр. София

София - 8.06.2017


Основни задължения:

Help Desk за клиентите, използващи електронните канали на Банката – Интернет банкиране за физически лица и фирми, мобилни приложения, телефонно банкиране, SMS;
Card Help Desk– помощ за картодържателите на Банката при възникнали проблеми с техните карти;
Уточняване проблемите на клиента и съдействие за тяхното разрешаване;
Консултиране на настоящите и бъдещи клиенти относно продукти и услуги, предлагани от Банка ДСК

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование – Висше;
Образователно-квалификационна степен Бакалавър/Магистър;
Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж във финансовата сфера;
Да има теоретични и практически познания в областта на финансите;
Да има отлична компютърна грамотност – MS Office 2013 (Word, Excel, Outlook);
Да ползва западноевропейски език (английски, немски, френски, др.);
Предимство е използването на руски език;
Да има много добри комуникативни умения и отлични способности за работа в екип;
Да умее да организира работните си задачи по приоритет.

Ние предлагаме:

Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
Възможност за дългосрочна работа, развитие и израстване в личен и професионален план;
Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

Мотивационно писмо;
Професионална автобиография (CV европейски формат на български и английски език) с актуална снимка

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам