Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт към Дирекция Контактен център

към Дирекция Контактен център, Централно управление, гр. София

София - 20.08.2018


Основни задължения:

Help Desk за клиентите, използващи електронните канали на Банката – Интернет банкиране за физически лица и фирми, мобилни приложения, телефонно банкиране, SMS;
Card Help Desk– помощ за картодържателите на Банката при възникнали проблеми с техните карти;
Уточняване проблемите на клиента и съдействие за тяхното разрешаване;
Консултиране на настоящите и бъдещи клиенти относно продукти и услуги, предлагани от Банка ДСК

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование – Висше;
Образователно-квалификационна степен Бакалавър/Магистър;
Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж във финансовата сфера;
Да има теоретични и практически познания в областта на финансите;
Да има отлична компютърна грамотност – MS Office 2013 (Word, Excel, Outlook);
Да ползва западноевропейски език (английски, немски, френски, др.);
Предимство е използването на руски език;
Да има много добри комуникативни умения и отлични способности за работа в екип;
Да умее да организира работните си задачи по приоритет.

Ние предлагаме:

Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
Възможност за дългосрочна работа, развитие и израстване в личен и професионален план;
Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

Мотивационно писмо;
Професионална автобиография (CV европейски формат на български и английски език) с актуална снимка

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички