Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт към Управление "Контролинг"

Управление „Контролинг“ в направление „Финанси и планиране“, в Централно управление, гр. София, до 31.03.2018 г.

София - 8.02.2018


Основни задължения:

 • Изготвяне на отчети относно дейността на Банката предназначени за ръководните органи, други звена и Банка ОТП;
 • Изготвянето на финансови анализи, доклади, презентации;
 • Изготвяне на стратегията на банковата група, бизнес план и бюджети;
 • Анализ на дейностите по бизнес направления, клиентски сегменти, продукти;
 • Анализ на динамиката на финансовите показатели и отклоненията им от поставените цели;
 • Анализ на банковия пазар и позиционирането на Банката спрямо конкурентните банки.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо или Висше математическо;
 • Образователно-квалификационна степен – Магистър/Бакалавър;
 • Професионален опит в областта на отчетност и анализи;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
 • Аналитични способности и задълбочен подход към работа с данни;
 • Свободно ползване на английски език, основно писмено (в презентации, доклади, кореспонденция);
 • Добри комуникативни способности и умения за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
 • Ръководител отдел "Управление на проблемни кредити на физически лица"

  към Дирекция „Проблемни кредити” в Централно управление, до 13.09.2018г.

  София - 15.08.2018

 • Мениджър Връзки с бизнес клиенти

  към Направление Корпоративно Банкиране в гр. София, до 07.09.2018г.

  София - 15.08.2018

 • Credit Risk Reporting Analyst

  The Credit Risk Analyst is responsible for regular and ad-hoc reporting on DSK Bank lending portfolio, analyses of risk strategies (champion challenger tests) and providing relevant information to the management that allows optimizing and improving the portfolio quality. Additionally, the analyst is responsible for performing various analyses contributing toward increasing the understanding of customer behavior, the correlation between client characteristics and risk/delinquency. The Credit Risk Analyst also develops and maintains the queries and databases, ensures the data used is compliant and optimizes regular reporting processes.

  Sofia - 15.08.2018