Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт – одобрител на оценки

в Отдел "Одобрение на оценки на имоти" към Дирекция „Анализ и одобрение”, Управление „ЦБО и организация на процесите”, за гр. София, до 10.02.2018 г.

София - 10.01.2018


Основни задължения:

• Контрол и одобрение на оценки на недвижими имоти, анализ на данни и отчети.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование – Висше;
• Образователно-квалификационна степен Бакалавър;
• Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж като оценител на недвижими имоти;
• Притежаване на Сертификат издаден от КНОБ за оценка на недвижими имоти;
• Да има много добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, etc.);
• Да има отлични комуникативни способности и умения за работа в екип;
• Притежаване на други Сертификати издадени от КНОБ е предимство;
• Ползването на западен език е предимство.

Ние предлагаме:

• Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
• Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
• Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

• Мотивационно писмо;
• Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка;
• Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, издаден от Камарата на независимите оценители в България, както и други сертификати за оценителска правоспособност, издадени от Камарата на независимите оценители в България.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам