Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт - Човешки ресурси

Управление „Човешки ресурси”, Централно управление, гр. София, до 10.01.2018 г.

София - 8.12.2017


Основни задължения:

 • Участие в планиране на ресурсите, развитието и управлението на промените в Банка ДСК и нейната група;
 • Разработване и прилагане на вътрешни регулации в областта на управление на човешките ресурси;
 • Участие в процеса на управление на разходите за труд;
 • Участие в управление на представянето и оценяване на изпълнението;
 • Участва в планирането и организирането на вътрешни и външни обучения на персонала;
 • Води кореспонденция, изготвя анализи, поддържа информационни бази, свързани с дейността.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Образователно-квалификационна степен - „Магистър” (предимство са специалности, свързани с човешките ресурси);
 • Професионален опит: минимум 3 (три) години практика в областта на управлението на човешки ресурси; опит в областта на банковото дело и финансите е предимство;
 • Теоретични познания и практически умения в управлението на човешки ресурси; познание на банковото дело е предимство;
 • Познания по националната нормативна уредба, регулираща трудово-правните отношения;
 • Познания по европейската правна рамка в областта на банковото дело са предимство;
 • Много добри компютърни умения – MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Project, Access, Visio, Outlook); специализиран софтуер за ЧР;
 • Ползване на английски език – писмено и говоримо;
 • Много добри комуникативни способности, презентационни умения, способност за екипна работа, личностен интегритет.

Ние предлагаме:

 • Професионална реализация във водеща финансова институция с изградени традиции, част от европейска банкова група;
 • Възнаграждение, основано на: индивидуално трудово представяне, периодична оценка на изпълнението, корпоративна социална политика.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография на български и английски език (европейски формат) – с актуална снимка;
 • Копие на диплома за висше образование;
 • Документ, удостоверяващ ниво на ползване на английски език.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам