Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Мрежов специалист

в Дирекция „Инфраструктурна сигурност и комуникации“, Централно управление, гр. София, до 15.06.2018 г.

София - 29.05.2018


Основни задължения:

• Участва в оперативното отстраняване на инциденти на LAN, WAN-та мрежата на Банката, която е изградена изцяло с оборудване Cisco.
• Изпълнява задачи, свързани с комуникация и съвместно отстраняване на инциденти с помощта на външни подизпълнители, като големите телеком доставчици.
• Участва в реализирането на иновативни проекти свързани с комуникациите: 3G\4G, WiFi, Cisco Nexus, Expressway, Capsule, Failover – DNS, load balancers, Cloud решения и т.н.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование – Висше, от специалност подходяща за длъжността;
• Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или по-висока;
• Професионален опит.

За предимство ще се счита, всяко от следните, но без да е задължително:
• Наличието на CCNA сертификат или по-висок;
• Отлично владеене на английски език;
• Опит с Load Balancer;
• Опит с WiFi и други сходни технологии;
• Опит със CUCM;
• Опит със Checkpoint FW.

Ние предлагаме:

• Работа във водеща финансова институция инвестираща в съвременни, иновативни ИТ технологии, с изградени традиции и име на пазара;
• Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план. Обучения и сертифициране с международно признати сертификати CCNA, CCNP, CCIE и т.н.;
• Атрактивна схема на допълнително заплащане в зависимост от постигнатите резултати;
• Възможност за запознаване с най-новите технологии в областта на комуникациите от първо лице в практически аспект.

Необходими документи за кандидатстване:

• Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка;
• Мотивационно писмо.


Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам