Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Старши юрисконсулт в отдел "Защита на данните"

Към Дирекция "Съответствие", Централно управление, гр. София, до 23.03.2018 г.

София - 2.03.2018


Основни задължения:

 • Осигурява пряко правно обслужване на цялостната дейност в отдел Защита на данните към Дирекция „Съответствие“.
 • Изготвя правни становища по банкови проекти и продукти, вътрешни актове и други инициативи от гледна точка на защитата на личните данни.
 • Изготвя предложения за предприемане на необходимите действия за привеждане на вътрешните правила и процедури в съответствие с нормативните и регулаторни изисквания за защита на личните данни, както и с политиките на Банкова група ОТП.
 • Участва в подготовката на документите по имплементиране на политиките за защита на личните данни на Банкова група ОТП в Банка ДСК.
 • Участва в работни групи, тълкува и дава становища във връзка с решаване на конкретни казуси, свързани със Общ регламент относно защитата на данните, Закон за защита на личните данни, други законови и подзаконови актове, указания на европейски и национални органи с функции в областта на защитата на личните данни, както и вътрешните актове на Банката.
 • Осъществява контрол по спазването на изискванията и извършва проверки по прилагането на Общ регламент относно защита на личните данни /GDPR/ в дейността на Банката.
 • Организира, завежда и поддържа в актуален вид регистри и друга информация, изисквана от законовата уредба и вътрешните правила на Банката за целите на съответствието с Общ регламент относно защита на личните данни /GDPR/.
 • Изготвя презентации и учебни материали, необходими за обучението на служителите на Банка ДСК по въпросите на защита на личните данни.
 • Следи за спазването на законодателството и правилното му прилагане.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше юридическо;
 • Образователно-квалификационна степен “Магистър“;
 • Професионален опит – минимум 3 (три) години трудов стаж в банковия/финансовия сектор, юридически стаж и/или в областта на защита на личните данни
 • Опит в областта на банковото съответствие (Compliance), контролна дейност в кредитни институции и/или в областта на защита на личните данни е предимство;
 • Много добра компютърна грамотност MS Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • Свободно владеене на английски език (писмено и говоримо);
 • Умение за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография (CV) на български и на английски език с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

Предоставените от Вас данни ще бъдат разгледани конфиденциално във връзка с осъществяване на настоящия подбор и няма да бъдат разпространявани под каквато и да е форма.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам