Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Dealer Treasury Sales

Treasury and Capital Markets Directorate, Head office, Sofia
Apply until 20.02.2018

Sofia - 26.01.2018


Основни задължения:

 • Promotes bank services and offers treasury solutions;
 • Effectively expanding treasury services for existing customers and identifying sales opportunities for prospective customers;
 • Responds to telephone and e-mail inquiries, monitors product usage and system operations;
 • Supports general department operations to assist in meeting departmental goals.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • University degree in Economics or Finance;
 • A FSC brokerage certificate;
 • General understanding of financial markets and FX products;
 • Strong analytical and problem solving skills;
 • Excellent command of English – written and spoken;
 • Excellent computer skills – MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
 • A good team player, capable of working in a fast paced pressured environment.

Ние предлагаме:

 • A job in a leading financial institution with established traditions and brand;
 • Opportunities for further development;
 • Attractive and flexible remuneration based on results achieved.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Cover letter;
 • CV with a recent photo.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
 • Ръководител отдел "Управление на проблемни кредити на физически лица"

  към Дирекция „Проблемни кредити” в Централно управление, до 13.09.2018г.

  София - 15.08.2018

 • Мениджър Връзки с бизнес клиенти

  към Направление Корпоративно Банкиране в гр. София, до 07.09.2018г.

  София - 15.08.2018

 • Credit Risk Reporting Analyst

  The Credit Risk Analyst is responsible for regular and ad-hoc reporting on DSK Bank lending portfolio, analyses of risk strategies (champion challenger tests) and providing relevant information to the management that allows optimizing and improving the portfolio quality. Additionally, the analyst is responsible for performing various analyses contributing toward increasing the understanding of customer behavior, the correlation between client characteristics and risk/delinquency. The Credit Risk Analyst also develops and maintains the queries and databases, ensures the data used is compliant and optimizes regular reporting processes.

  Sofia - 15.08.2018