Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Eксперт-търговска дейност и поддръжка

в Дирекция „Продажби частно банкиране” към Направление „Банкиране на дребно”, Централно управление, гр. София, до 16.02.2018 г.

София - 26.01.2018


Основни задължения:

 • Участва в поддържането и развиването на търговските инструменти на дейността Частно Банкиране на Банката.
 • Участва в организирането и провеждането на обучения на служители от сегмент Частно банкиране.
 • Осигурява експертно методическо съдействие на служителите, отговорни за обслужването на клиенти от сегмент „Частно банкиране“ за постигане на продажбените цели и по отношение преференциалното обслужване на клиентите.
 • Анализира и изготвя предложения с индивидуални отклонения от регламенти на различните видове Правила и други нормативни документи, касаещи продажби на продукти за клиенти „Частно банкиране“.
 • Обработва и подготвя/съгласува отговори на подадени сигнали и жалби.
 • Участва в изготвянето на нормативни документи, свързани с продажбените процеси в сегмент „Частно банкиране;
 • Спомага за развитието на дейността Частно Банкиране на Банката.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше икономическо образование;
 • Образователно-квалификационна степен Бакалавър/Магистър;
 • Професионален опит: трудов стаж – минимум 1 (една) година в банкова или финансова институция;
 • Да има аналитично и креативно мислене;
 • Интерес в областта на обработката и анализа на бази данни;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office (Excel, Word, PowerPoint). Познания по MS Access и My SQL е предимство;
 • Много добри комуникативни способности и умения за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Възможност да работи в перфектно изграден екип от млади и мотивирани служители;
 • Работа в динамична и предизвикателна среда;
 • Атрактивно възнаграждение.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка;
 • Мотивационно писмо на български език.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам