Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Мрежов специалист

в Дирекция „Инфраструктурна сигурност и комуникации“, Централно управление, гр. София, до 15.06.2018 г.

София - 29.05.2018


Основни задължения:

• Участва в оперативното отстраняване на инциденти на LAN, WAN-та мрежата на Банката, която е изградена изцяло с оборудване Cisco.
• Изпълнява задачи, свързани с комуникация и съвместно отстраняване на инциденти с помощта на външни подизпълнители, като големите телеком доставчици.
• Участва в реализирането на иновативни проекти свързани с комуникациите: 3G\4G, WiFi, Cisco Nexus, Expressway, Capsule, Failover – DNS, load balancers, Cloud решения и т.н.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование – Висше, от специалност подходяща за длъжността;
• Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или по-висока;
• Професионален опит.

За предимство ще се счита, всяко от следните, но без да е задължително:
• Наличието на CCNA сертификат или по-висок;
• Отлично владеене на английски език;
• Опит с Load Balancer;
• Опит с WiFi и други сходни технологии;
• Опит със CUCM;
• Опит със Checkpoint FW.

Ние предлагаме:

• Работа във водеща финансова институция инвестираща в съвременни, иновативни ИТ технологии, с изградени традиции и име на пазара;
• Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план. Обучения и сертифициране с международно признати сертификати CCNA, CCNP, CCIE и т.н.;
• Атрактивна схема на допълнително заплащане в зависимост от постигнатите резултати;
• Възможност за запознаване с най-новите технологии в областта на комуникациите от първо лице в практически аспект.

Необходими документи за кандидатстване:

• Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка;
• Мотивационно писмо.