Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Оператор периферни устройства

в Дирекция „ИТ операции и мониторинг”, Управление „Оперативна поддръжка на ИТ системи”, Централно управление, гр. София, до 28.02.2018 г.

София - 12.01.2018


Основни задължения:

 • Осъществява непрекъснато наблюдение и контрол на възложените му за мониторинг информационни системи и приложения на сменен режим.
 • Извършва ежедневни и периодични процедури, свързани с обработка на банковата информация.
 • Изпълнява ежедневни и периодични дейности по архивиране на системния и приложен софтуер.
 • Извършва дейности по идентифициране, регистриране и ескалиране на възникнали проблеми и съдейства за тяхното решаване.
 • Изпълнява функциите на първо ниво Help desk съгласно процедурите за предоставяне на помощ на служителите.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше или средно специално образование;
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Ползване на английски език на работно ниво;
 • Работа в банка минимум 1 (една) година (предимство);
 • Познания в областта на информационното осигуряване и работата с приложни системи, работещи на различни платформи (предимство);
 • Умения за работа в екип, комуникативност и отзивчивост;
 • Психическа и поведенческа стабилност при стрес.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Стабилност и сигурност.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.