Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Eксперт-търговска дейност и поддръжка

в Дирекция „Продажби частно банкиране” към Направление „Банкиране на дребно”, Централно управление, гр. София, до 16.02.2018 г.

София - 26.01.2018


Основни задължения:

 • Участва в поддържането и развиването на търговските инструменти на дейността Частно Банкиране на Банката.
 • Участва в организирането и провеждането на обучения на служители от сегмент Частно банкиране.
 • Осигурява експертно методическо съдействие на служителите, отговорни за обслужването на клиенти от сегмент „Частно банкиране“ за постигане на продажбените цели и по отношение преференциалното обслужване на клиентите.
 • Анализира и изготвя предложения с индивидуални отклонения от регламенти на различните видове Правила и други нормативни документи, касаещи продажби на продукти за клиенти „Частно банкиране“.
 • Обработва и подготвя/съгласува отговори на подадени сигнали и жалби.
 • Участва в изготвянето на нормативни документи, свързани с продажбените процеси в сегмент „Частно банкиране;
 • Спомага за развитието на дейността Частно Банкиране на Банката.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше икономическо образование;
 • Образователно-квалификационна степен Бакалавър/Магистър;
 • Професионален опит: трудов стаж – минимум 1 (една) година в банкова или финансова институция;
 • Да има аналитично и креативно мислене;
 • Интерес в областта на обработката и анализа на бази данни;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office (Excel, Word, PowerPoint). Познания по MS Access и My SQL е предимство;
 • Много добри комуникативни способности и умения за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Възможност да работи в перфектно изграден екип от млади и мотивирани служители;
 • Работа в динамична и предизвикателна среда;
 • Атрактивно възнаграждение.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка;
 • Мотивационно писмо на български език.