Свободни позиции в дъщерни дружества

 • Офис мениджър - гр. София

  ДСК Дом ЕАД е обвързан към Банка ДСК, регистриран в БНБ кредитен посредник, подпомагащ безплатно клиентите при получаване на ипотечен кредит от Банка ДСК.

  За централния офис на ДСК Дом в гр. София търсим мотивиран и високо организиран офис мениджър, който да се присъедини към амбициозния екип на Дружеството.

  до 26.05.2019 г.

  София - 23.04.2019

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5