empty image

Кариери

 

Експерт анализатор на бази данни “Банкови карти”

Централно управление, гр. София.

Основни задължения:

 • Прави анализ на клиентското поведение на база данни за транзакции с банкови карти;
 • Участва в сегментацията на клиентски бази данни;
 • Участва в планирането на кампании свързани с използването на карти, ПОС и АТМ;
 • Дава предложения и участва в дейности по подобряване ефективността на работата на банкови карти, ПОС и АТМ;
 • Изготвя и участва в изготвянето на отчети за дейности свързани с плащания с банкови карти.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше икономическо, математика, статистика ;
 • Образователно-квалификационна степен Магистър;
 • Минимум 3 (три) години трудов стаж и професионален опит в областта на работа с бази данни (Excell, Acces, SQL);
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Много добри комуникативни способности, умения за работа в екип, инициативност и отговорност;
 • Много добри аналитични умения.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Позитивна и динамична среда, ориентирана към резултатите и клиентската удовлетвореност; 
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български и английски език – с актуална снимка.
Кандидатствай:

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

„Банка ДСК“ АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ АД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ АД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ АД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още позиции

Мениджър „Връзки с клиенти Жилищно кредитиране“

ЦУ, град София.

Retail Banking Processes Architect

Currently we are looking for an ambitious and proactive person to support the Retail Banking Division of the Bank as a Retail Banking Processes Architect in Head office in Sofia.

Senior Data miner

for the Direct marketing and segmentation department, Sofia Headquarters.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати