empty image

Кариери

 

Частен банкер, Старши банков служител - София-Изток

за Център „Частно банкиране”, към Регионален център „София – Изток”, гр. София, до 14.08.2020 г.

Основни задължения:

 • Активно предлагане на банкови продукти и услуги, осъществяване на директен контакт със съществуващи и потенциални първокласни клиенти;
 • Осъществяване на продажби на кредитни продукти и пакетни програми, специално разработени за първокласни клиенти;
 • Извършване на кръстосани продажби на банкови и небанкови продукти и услуги.
 • Индивидуално консултиране по инвестиционни въпроси, на база задълбочен анализ на нуждите на всеки отделен клиент и неговия рисков профил;
 • Управляване на портфейл от клиенти

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, образователно-квалификационна степен бакалавър;
 • Професионален опит: минимум 1 (една) година трудов стаж в областта на банковото дело и финансите;
 • Опит в областта на продажбите, финансовите анализи и планирането;
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • Познания на английски език.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Позитивна и динамична среда, ориентирана към резултатите и клиентската удовлетвореност;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати;
 • Възможност за професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.
Кандидатствай:

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още позиции

Мениджър Връзки с бизнес клиенти, малък и среден бизнес, гр. Търговище

Мениджър Връзки с бизнес клиенти, малък и среден бизнес, гр. Търговище, до 26.08.2020 г.

Кредитен инспектор - за клон Костинброд, Регион „София – Изток“, град София

Кредитен инспектор - за клон Костинброд, Регион „София – Изток“, град София, до 14.08.2020 г.

Специалист "Банкови операции" - Корпоративен център, гр. София

Банков служител обслужване на клиенти, Корпоративен център - Ключови клиенти или Бизнес център - Среден пазар в гр. София, до 21.08.2020 г.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати