empty image

Кариери

 

Business Architect

Currently we are looking for an ambitious and proactive person to support the Retail Banking Division of the Bank as a Business Architect in Head office in Sofia.

Основни задължения:

 • Architects, develops and re-designs core processes and functionalities in Retail banking;
 • Responsible for projects with Retail Banking and requirements prioritization, alignment, solving interdependencies. Leads the communication with IT and relevant vendors;
 • Identifies and leads problem resolution for project complex requirements related issues at all levels;
 • Participates in the preparation and validation of business requirements, requests, project planning.Provides advice and elaborates on business ideas with the initiating units;
 • Facilitates day-to-day business aspects within the projects, small tasks & operational issue;
 • Performs analysis of business requirements from an end to end (E2E) perspective and follows-up on the implementation.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Experience on similar position in the banking field;
 • High level of expertise in retail banking and project management;
 • Anticipate emerging business trends as a basis for leading large scale product, technical, functional and operations improvement.

Ние предлагаме:

 • Perfect opportunities for professional and career development in the leading retail Bank in Bulgaria;
 • Dynamic and challenging position offering freedom to present and accomplish your bright ideas;
 • Competitive remuneration and attractive bonus scheme;
 • Healthy working environment within a great team of professionals, home office and flexible working hours.

Необходими документи за кандидатстване:

 • CV in Bulgarian and English with current photo.
Кандидатствай:

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

„Банка ДСК“ АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ АД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ АД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ АД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още позиции

Мениджър „Връзки с клиенти Жилищно кредитиране“

ЦУ, град София.

Retail Banking Processes Architect

Currently we are looking for an ambitious and proactive person to support the Retail Banking Division of the Bank as a Retail Banking Processes Architect in Head office in Sofia.

Senior Data miner

for the Direct marketing and segmentation department, Sofia Headquarters.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати