empty image

Кариери

 

Expert in Specialized Financing

DSK Bank, Head office, Sofia.

Основни задължения:

 • Maintain everyday relations with the department’s clients regarding their operational banking activities;
 • Consult department’s clients about their transactional banking needs in close cooperation with DSK’s Global Transaction Banking department;
 • Process utilization / repayment requests;
 • Maintain clients’ credit dossiers;
 • Prepare credit ratings for the department’s existing clients.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Bachelor’s degree (ongoing is also an option) in finance, business administration or economics;
 • Excellent command of English (both written and spoken);
 • Excellent command of MS Office;
 • Ability to communicate clearly;
 • Initiative and creative thinker;
 • Desire to learn and grow.

Ние предлагаме:

 • A job in a leading financial institution with established traditions and brand and international presence;
 • Visibility and important role in a growing team in a successful international bank;
 • Fast changing business environment with exciting challenges and work diversity;
 • Social benefits;
 • Pleasant working atmosphere and know-how exchange within a team of professionals.

Необходими документи за кандидатстване:

 • detailed CV in English with a recent photo.
Кандидатствай:

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

„Банка ДСК“ АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ АД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ АД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ АД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още позиции

Мениджър „Връзки с клиенти Жилищно кредитиране“

ЦУ, град София.

Retail Banking Processes Architect

Currently we are looking for an ambitious and proactive person to support the Retail Banking Division of the Bank as a Retail Banking Processes Architect in Head office in Sofia.

Senior Data miner

for the Direct marketing and segmentation department, Sofia Headquarters.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати