empty image

Кариери

 

Senior Data miner

for the Direct marketing and segmentation department, Sofia Headquarters.

Основни задължения:

 • Processing databases for the purposes of direct marketing and cross sales;
 • Data analysis and segmentation of various target groups;
 • Preparation of regular reports (daily, weekly, monthly, etc.);
 • Preparation, implementation and control of direct marketing campaigns;
 • Preparation of business requirements;
 • Preparation of specialized analysis.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • University degree (Bachelor’s or Master’s);
 • A minimum of 3 years of professional experience with processing of data bases;
 • Experience with data mining on an advanced level (SQL; MS SQL; PL/SQL Developer) is a must;
 • Practical experience in the area of direct marketing is an advantage;
 • Excellent computer skills (Excel);
 • Advanced level of English language proficiency, both written and spoken;
 • Very good communication skills and the ability to work in a team;
 • Quick decision making, the ability to adapt to a fast-paced, changing environment and good prioritization skills are an advantage.

Ние предлагаме:

 • Work at a leading financials organization with traditions and an established name on the market;
 • A positive and dynamic work environment that is result oriented and aims for high customer satisfaction;
 • The opportunity to be part of many exciting new projects as DSK Bank is always striving to develop and advance its capabilities both on the market and in the areas of customer relationship and satisfaction.

Необходими документи за кандидатстване:

 • CV in Bulgarian and English with recent photo.
Кандидатствай:

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

„Банка ДСК“ АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ АД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ АД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ АД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още позиции

Мениджър „Връзки с клиенти Жилищно кредитиране“

ЦУ, град София.

Retail Banking Processes Architect

Currently we are looking for an ambitious and proactive person to support the Retail Banking Division of the Bank as a Retail Banking Processes Architect in Head office in Sofia.

Senior Data miner

for the Direct marketing and segmentation department, Sofia Headquarters.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати