empty image

Кариери

 

Senior Service Designer

Business processes and systems department DSK Bank, Sofia Headquarters.

Основни задължения:

 • Improves customer experience by designing new and enhancing current customer journeys;
 • Supports the organization and in approaching different issues and projects, applying Service Design methodology;
 • Plans, prepares and executes a range of service design activities to support the development and continuous improvement of the Bank’s services and internal processes;
 • Implements Service Design methodology in various projects and initiatives in the Bank;
 • Identifies pain-points and finds the optimal solutions to maximize customer experience, using Service Design;
 • Develops Customer Journey Maps and Service blueprints for the processes in the Bank;
 • Analyzes customer feedback and finds optimal solutions using Service Design;
 • Provides guidance and supports the teams in using service design methodologies in a strategic context.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Educational degree - Master or Bachelor Degree;
 • Experience in Service Design is required – minimum 3 years;
 • Experience and know-how in Service design and/or Design thinking methodologies;
 • Expert knowledge on customer satisfaction metrics and measures;
 • Proficiency in English;
 • Very good computer literacy;
 • Loyalty, confidentiality in the performance of job responsibilities, timely decision-making skills and resilience;
 • Very good communication skills, initiative, analytical thinking and teamwork skills;
 • Experience in project management, process optimization and organizational changes are considered advantage.

Ние предлагаме:

 • Work in a leading financial institution with established traditions and reputation on the marke;
 • Positive and dynamic environment, oriented towards results and customer satisfaction;
 • Opportunities for professional development;
 • Attractive and modern working environment with great location in the heart of Sofia;
 • Possibility for home office.

Необходими документи за кандидатстване:

 • CV in Bulgarian and English with recent photo.
Кандидатствай:

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

„Банка ДСК“ АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ АД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ АД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ АД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още позиции

Мениджър „Връзки с клиенти Жилищно кредитиране“

ЦУ, град София.

Retail Banking Processes Architect

Currently we are looking for an ambitious and proactive person to support the Retail Banking Division of the Bank as a Retail Banking Processes Architect in Head office in Sofia.

Senior Data miner

for the Direct marketing and segmentation department, Sofia Headquarters.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати