Водеща финансова институция в България, Банка ДСК участва активно в преодоляване на предизвикателствата, пред които се изправя обществото, което дефинира и една от основните мисии на институцията - поддържането на отличителна и устойчива корпоративна култура, която откликва на промените в средата  и в същото време способства за създаване на дългосрочни отношения с клиентите, партньорите, служителите, акционерите и гражданското общество в страната. Банката е превърнала корпоративната социална отговорност в един от фокусите на своята дейност, като стриктно спазва корпоративните интереси на Група ОТП и Банка ДСК и разпространява принципите и подходите на корпоративната социална отговорност сред широки обществени групи.

Събития и проекти

Практиката  и корпоративният опит са доказали,  че не може да се постигне дълготраен успех без въвеждането на най-високи стандарти на корпоративно управление, контрол и утвърдена система от ценности. Високата ни корпоративна отговорност е гаранция за сериозните ни и честни отношения на взаимно уважение към нашите партньори, клиенти и акционери, сред които популяризираме практиките на отговорния бизнес, които носят полза на бизнеса и обществото и подпомагат социалното, икономическо и екологично устойчиво развитие.
Като социално отговорна институция, Банка ДСК подкрепя проекти, чрез които се максимизира положителното влияние на бизнеса върху обществото.

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам