Корпоративна социална отговорност

Експерти на Банка ДСК и Експресбанк споделят опит със студенти

В рамките на съвместната програма между Банка ДСК  и ИУ Варна за обучение по магистърска програма „Банков мениджмънт“ към катедра „Финанси“ се осъществяват периодични посещения на експерти от Банка ДСК. Гостуванията целят повишаване на практическата насоченост и качеството на образователните услуги за студентите на университета. В презентации и открити дискусии със студентите, нашите колеги ги запознават със спецификата на банковата дейност и с теми, и въпроси от оперативната работа, които представляват интерес за бъдещите млади специалисти.

На 29 март 2019 г. се състоя четвъртата среща на лектори от ЦУ на Банка ДСК със студентите. Колегите  ги запознаха с ключови теми  от областта на управлението на риска в банките, която е  част от програмата на пролетно-летния академичен семестър. В срещата участваха студенти редовно и задочно обучение от магистърската програма по „Банков мениджмънт“, както и студенти от специалност "Финанси".

Димитър Чупаров, главен експерт в управление „Политика на кредитния риск и управление на портфейла“, запозна студентите с организационната структура на риск мениджмънта в Банка ДСК и с новата методология за провизиране на кредитите. Иван Симеонов, директор на дирекция „Кредитен мониторинг“, представи рамките на действащата в банката система за ранно предупреждение за кредитен риск, а Крум Крумов, началник на управление „Проблемни кредити“, запозна аудиторията с рамката за третиране на проблемните кредити и управление на несъбираемите вземания в практиката на банката.

***

През последните няколко години Експресбанк работи в много тясно сътрудничество с Икономическия университет във Варна. За да доближат студентите до реалния бизнес и да им дадат представа за това как на практика функционира една банка, наши представители редовно се включват с лекции пред бакалаври и магистри от различни специалности.

Започвайки от членовете на Управителния съвет и мениджърите на отделните звена, стигайки до изявени експерти на Експресбанк, всички те приеха присърце задачата да споделят със студентите интересни факти и актуални тенденции от бързо променящия се банков свят. Последен опита си със студенти от магистратура „Банков мениджмънт“ сподели ръководителят на отдел „Финансови рискове и контрол“ - Цветослав Димов. На 12-ти април (петък) той прикова вниманието на студентите със своята изключително динамична и практически ориентирана презентация. Освен за структурата на банковата система и позиционирането на банките в България, той разказа за новите технологии и дигитализацията в банковия сектор, като даде интересни примери от българската и световната практика. Непринуденият му подход и интересното съдържание провокираха студентите да зададат редица въпроси, като към своя край лекцията премина в интересна и разгорещена дискусия по актуални теми от банковия свят.

Прочети повече

Свържете се с екип „ПР и комуникации”