новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК и Столична община подписаха споразумение за съвместно финансиране на фирми – малки и средни предприятия


На 29.10.2008г. Банка ДСК  и  Общински гаранционен фонд за  малки и средни предприятия (МСП) при Столична община /ОГФМСП-СО/ подписаха ново споразумение за финансиране на малки и средни предприятия, работещи на територията на Столична община.
С това споразумение ОГФМСП  - СО, съвместно с Банка ДСК, дава нова възможност за създаване на благоприятна среда за развитието на малки и средни предприятия.

Основната цел на Общинският Гаранционен Фонд /ОГФ/ е провеждането на политика за стимулиране на сектора на МСП и създаване на оптимални условия  за тяхното развитие, като третира преференциално следните категории:
 Жени предприемачи;
 Лица с увреждания;
 Собственици на МСП до 30-годишна възраст;
 Фирми, осигуряващи собствени източници и средства за съфинансиране на бизнес-проекта.

Фондът третира преференциално бизнес проекти, в следните области:
 Високи технологии и информационни услуги;
 Туризъм и в частност семейно хотелиерство и ресторантьорство;
 Производство и търговия на стоки и услуги от леката и хранителна промишленост;
 Транспорт и транспортни услуги за населението;
 Услуги, предоставяни от домашни лекари, зъболекари, рехабилитатори, и психотерапевти.
 Услуги в областта на спорта, културата, младежки дейности и други;
 Екология;
 Експортно ориентирани производства;
 Производство на екологично чисти производства, както и на машини и съоръжения, допринасящи за опазване на и подобряване на околната среда.

Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община гарантира с предимство кредити предоставени за:
 Внедряване нови технологии и технологични линии;
 Купуване на нови машини и съоръжения;
 Купуване на патенти и
 лицензи, касаещи основната инвестиция;
 Ноу-хау и обучение на кадри;
 Въвеждане на системи за управление на качеството;
 Оборотен капитал.

По силата на новото споразумение Банка ДСК подкрепя проектите в посочените области чрез oсигуряване на финансиране по гъвкави схеми.

Ако осъществявате фирмена дейност на територията на Столична oбщина и  желаете да kандидатствате за кредит, Банка ДСК ви кани да посетите най-близкото ви поделение  в гр.София, където ще получите пълна информация за условията по кредита и необходимите документи.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon