News image

Банка ДСК представи нови финансови продукти и възможности на бизнес форума "Аутсорсинг дестинация България"

Бизнес събитието се проведе на 30 октомври т.г. в град Пловдив, като в него участваха над сто фирми, работещи или възнамеряващи да открият предприятия в бизнес зоните  на  град Пловдив. Форумът се организира от фирма Industry Watch България, с финансовата подкрепа на Банка ДСК и беше посветен на ИТ, аутсорсинг бизнеса и системата на обучение в тези две сфери, както и на повишаването на качеството и ефективността им. Участниците дискутираха теми свързани с добрите практики и възможностите за развитие в сектора, бяха разгледани и различини казуси и тенденции, както и възможностите за ползване на финансиране и различните инстументи за неговото осъществяване.
На участниците във форума Банка ДСК представи нови финансови продукти и възможности  за осигуряване на финансиране както в сегмента банкиране на дребно и частно банкиране, така и в областта бизнес кредитирането. За да задържи водещите си позиции и в търсене на нови посоки за развитие, както и за да бъде адекватна на обкръжаващата динамична среда,  през последните няколко години бяха заложени нови приоритети в бизнес стратегията на институцията. Банка ДСК започна по-активно позициониране в сферата на стратегически партньорства с бизнеса, като в началото на годината старитра отриването на  нови поделения, предназначени за обслужване на бизнес клиенти в цялата страна. Като фактор в икономическото развитие на страната, Банка ДСК има капацитет и отговорност да подкрепя, стимулира и финансира развитието на бизнеса, да предоставя нови възможности на бизнес клиентите от всички сегменти, да подкрепя тяхното развитие и разширяване, да спомага за растежа на инициативността.
Повече информация за събитието можете да откриете на: http://outsourcing.plovdiv.bg

Още новини