новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК променя условията по кредитни продукти

От 10 септември т.г.  Банка ДСК променя своите условия по някои продукти.

Банката увеличава базовия лихвен процент /БЛП/ с 0,50% на кредитите за текущо потребление на граждани в лева и валута – от 4,69 на 5,19%, и на жилищните и ипотечни кредити за граждани в лева и валута – от 3,69 на 4,19%.
Няма да бъде коригиран базовият лихвен процент по вече съществуващи и новоразрешавани кредити овърдрафт.

Същевременно също от 10 септември ще бъдат намалени с 0,50% лихвените надбавки по новоразрешавани кредити на граждани в лева и валута, по кредити на граждани в лева и валута, по които лихвеният процент е договорен или предоговорен с индивидуално решение. Намалението се отнася и до ипотечни кредити на чуждестранни и български граждани, които живеят и работят в чужбина.

Главният изпълнителен директор на Банка ДСК Виолина Маринова първа коментира, че оскъпяването на ресурса за българските банки, дължащо се на мерките на БНБ за ограничаване на прекомерния кредитен ръст, както и чувствителното увеличение на лихвите на междубанковите пазари ще доведе до увеличение на лихвения процент при кредитирането в България.

Банка ДСК уведомява също своите многобройни кредитополучатели,  че те могат да получат актуализиран погасителен план за своя кредит в поделението на Банката, чрез което той е бил разрешен.

 

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon