News image

Банка ДСК стартира обслужването на вложителите в КТБ на 4 декември 2014 г.

От 4 декември 2014 г. Банка ДСК започва изплащането на гарантираните суми на вложителите в КТБ по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Разпределението на клиентите за получаване на техните средства е направено от Фонда за гарантиране на влоговете в банкиране (ФГВБ) според последната цифра на ЕГН - за физическите лица, и последната цифра на ЕИК или БУЛСТАТ - за юридическите лица. Банка ДСК ще обслужва вложителите на КТБ, чието ЕГН/ЕИК завършва с цифра "0".
Вложителите в КТБ ще могат да се разпоредят с гарантираните средства от понеделник до петък в работното време на избрания от тях офис на Банката. Списъкът на офисите на Банката, в които ще се обслужват вложителите и тяхното работно време, са публикувани на корпоративната страница на Банка ДСК (dskbank.bg

Още новини