новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК с нови пакетни програми за малки, средни и микропредприятия и други нефинансови предприятия и обществени организации

От 02.01.2014 г. Банка ДСК започва предлагането на нови пакетни програми, които дават възможност на малки, средни и микропредприятия, както и на други нефинансови предприятия и обществени организации да ползват комплексни услуги при преференциални условия.  Като една от водещите банки в страната, Банка ДСК  прилага индивидуален подход и предлага пълна гама от специално разработени за тях банкови продукти и услуги. В динамично променящата се икономическа среда и при нарастващата необходимост от пазарно ориентирани банкови продукти и услуги, Банката разработи новите пакетни програми за своите клиенти, така че в максимална степен  да удовлетвори и улесни техния бизнес, да намали банковите им разходи и да осигури пълно удобство на обслужването.
Пакетна програма „ДСК Първа сметка” е предназначена за стартиращи и новорегистрира-ни микропредприятия, които за първи път откриват разплащателна сметка и се  запозна-ват с възможностите на банковите карти и на електронните канали в платформата за електронно банкиране ДСК Директ.
За малките фирми и нефинансови предприятия и обществени организации с бизнес и финансова история, които извършват малко на брой транзакции по разплащателната си сметка, е предвидена пакетната програма „ДСК Бизнес Партньор”. 
Програмата „ДСК Бизнес Партньор Сребърен” предлага преференции на тези клиенти от сегмента, които регистрират по-бързи темпове на  развитие и  нарастващ брой транзакции по сметките си. 
Малките и средни предприятия, които ползват кредит/и или извършват голям брой тран-закции по сметките си,  както и нефинансовите предприятия и обществени организации с нарастващ брой транзакции по сметките си могат да се възползват от пакетна програма „ДСК Бизнес Партньор Златен”. 
Ползващите  много активно сметките си нови и настоящи клиенти от сегмента на малките и средни предприятия могат да се възползват  и от преференциалните условия, включени в луксозен пакет по програма „ДСК Бизнес Партньор Платинен”.
Подробна информация за условията и параметрите, както и за предимствата, които пред-лагат пакетните програми, може да получите в най-удобното за Вас поделение на Банката, или като  позвъните в Call center на Банка ДСК.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon