новини
Новини и уведомления
News image

Виртуален срочен депозит на Банка ДСК – удобен и доходен начин за спестяване

Виртуалният срочен депозит е достъпен за всички потребители на платформата за електронно банкиране на Банка ДСК – ДСК Директ. Той представлява лесен и удобен начин за спестяване, включително на времето на клиента.
Клиентите управляват средствата по своя Виртуален депозит единствено чрез Интернет канала ДСК Директ, включително при изтеглянето на сумите след падежа. Срокът на депозита е 1 месец и може да бъде открит в лева, евро и щатски долари чрез захранване от разплащателна сметка в същата валута в ДСК Директ, без да е необходимо да бъде посещавано поделение на Банката. Довнасяне на суми по депозита чрез ДСК Директ се допуска по всяко време на срока.
Няма минимална сума за откриване на Виртуалния срочен депозит, а лихвеният процент е диференциран в зависимост от сумата по сметката.

Промоцията по Виртуалните срочни депозити на Банка ДСК, която е в сила до 17.01.2009г., дава допълнителна лихвена надбавка от 1.5% по левовите и 2% по валутните депозити. В периода на промоцията годишният лихвен процент по новооткритите Виртуалните срочни депозити в лева достига до 5.95% за суми над 50 000 лв., в евро – 5.45% за суми над 75 000 евро и в щатски долари – 4.45% за суми над 75 000 долара.
Пълна информация за лихвите, прилагани от Банка ДСК по Виртуалните срочни депозити, е публикувана на уеб сайта на Банката, секцията за електронно банкиране – ДСК Директ.

 

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon