новини
Новини и уведомления
News image

Все повече българи ползват Интернет банкирането

Клиентите, избрали тази услуга на Банка ДСК, стигнаха 20 000 души
Най-новата услуга, която финансовата институция предлага, е ДСК Директ, чрез която клиентите имат достъп до банкиране по телефона, чрез Интернет и SMS. Тя беше лансирана в края на миналата година и българите, които я ползват, вече набъбнаха до 20 хил. След въвеждането на авторизационния център на банката и стартирането на ДСК Директ клиентите на банката, независимо къде извършват справка - на банкомат, по телефона, чрез SMS, Интернет или в поделение на банката, винаги могат да разберат каква е наличността им по сметката, а могат да видят и всички извършени от тях операции.
Предимства
Този сравнително нов продукт на ДСК предлага актуална информация, като в същото време дава възможност на клиента да упражнява пълен контрол върху средствата си. Друго удобство е възможността да се проверят задълженията за комунални услуги, както и да се плащат чрез Интернет портала на банката. Чрез ДСК Директ клиентите получиха възможност да ползват и нови, специално разработени за ползване чрез електронните канали на банката продукти като спестовна компонента и виртуална карта.
Спестовната компонента
Едно от улесненията за клиентите, желаещи да спестяват, е спестовна компонента към разплащателна сметка. При тази опция ДСК предлага от средствата по разплащателната сметка на клиент да може да се отделят средства без ограничения в сумата, които се олихвяват с по-висока лихва и не се събират такси за прехвърляне на средствата от разплащателната сметка в нейната допълнителна част. Чрез Интернет сайта на трезора потребителите имат възможност с едно натискане на бутон да спестяват ходенето до някой клон, без да са изпълнени изисквания за минимални суми и без допълнителни такси. Прехвърлянето на пари от разплащателната сметка към спестовната компонента и обратно се осъществява чрез Интернет портала с едно натискане на бутон.
Виртуалната карта
Виртуалната карта е специално създадена за плащане в Интернет. Тя предоставя предимствата на кредитна карта при плащания в Интернет, но без годишни такси и обезпечения. Всеки клиент може да прехвърля суми от разплащателната си сметка по виртуалната карта и обратно. Зареждането на виртуалната карта със средства става чрез Интернет портала на ДСК Директ. Това дава възможност да се прехвърлят необходимите средства само за планираното от клиента плащане. Така останалите му средства са предпазени от евентуална злоупотреба.
Най-голямото удобство на ДСК Директ е, че клиентът може да избира по всяко време между различните способи за отдалечено банкиране като Интернет портал, Call Center и SMS услуги.
Интернет портал
Освен стандартните банкови операции чрез Интернет портала на ДСК Директ клиентите имат възможност да проверят в реално време извършените транзакции с техни банкови карти. Могат да заплатят комунални услуги или университетски такси (в момента само към УНСС).
Call Center
Всеки клиент на ДСК Директ може да провери по всяко време чрез Call Center на телефон 0700 10 375: наличността и движението по сметките си, дали са платени заявените от него комунални услуги, какви операции са осчетоводени по неговите сметки.
***
С нова серия
Чрез разнообразие от SMS услуги банката информира клиента дали са платени сметките му за комунални услуги, преведена ли е заплатата му, кога е използвана банковата му карта. Клиентът избира от следните варианти на SMS съобщения:
Сутрешно салдо - в началото на всеки работен ден клиентът се уведомява за наличността по неговата сметка.
Платена/неплатена комунална услуга - при заявена за плащане от сметка комунална услуга (телефон, вода или др.), клиентът получава SMS дали тя е платена, или плащането не е осъществено поради недостиг на средства по сметката му.
Кард контрол - клиентът незабавно получава SMS съобщение при всяка финансова операция с неговата карта.
Постъпления по сметка - при всяко постъпление по сметка на клиента той получава SMS съобщение, което съдържа точната сума, по какъв повод е постъпила (превод на заплата, пенсия или друго).
За да получи достъп до ДСК Директ, клиентът трябва да подаде искане в някое от поделенията на банката. След това ДСК му предоставя потребителско име и пароли за достъп. Тази услуга се предоставя безплатно на всеки, който желае да ползва услугата и има издадена дебитна карта към авторизационния център на банката.
***
В цифри
0.50 лв. ще ви струва междубанковият превод, ако ползвате Интернет банкирането на ДСК, като обаче достъпът до портала е безплатен.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon