новини
Новини и уведомления
News image

ДСК ще предлага дялове от нов фонд


Управляващото дружество „ДСК Управление на активи" АД пусна от 7 март нов договорен фонд. - „ДСК Имоти", съобщи председателят на управителния му съвет и изпълнителен директор Петко Кръстев по време на бизнес закуска в четвъртък. фондът е от отворен тип и ще инвестира основно в български и чуждестранни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), както и в акции/ дялове на български и
чуждестранни колективни инвестиционни схеми, инвестиращи в АДСИЦ. По-малки ще са вложенията в дългови финансови инструменти и в инструменти на паричния пазар. Фондът ще може да инвестира и в дялове на други фондове, които са изградени на основата на акции на АДСИЦ. В момента у нас има още два такива.
„ДСК Имоти" ще инвестира първоначално в около 15 АДСИЦ, като съставът им ще се актуализира въз основа на финансовите им резултати, фондът ще предлага дяловете си в 119 поделения на „Банка ДСК".
С 4-ия си фонд „ДСК Управление на активи" АД разширява своите услуги в сферата на колективните инвестиционни схеми, като предлага един по-масов продукт. Активите му ще бъдат разпределени в различни недвижими имоти, като жилищни и офис сгради, земеделска земя и други.
Рекламният бюджет на управляващото дружество е по-голям през тази година. Новият момент е, че няма да има отделна реклама за всеки договорен фонд, а кампанията ще е насочена към промотирането на бранда „ДСК Взаимни фондове".
Към днешна дата управляващото дружество има активи на стойност 106.6 млн. лв., което му осигурява пазарен дял от близо 14.4 на сто.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon