новини
Новини и уведомления
News image

Консултантски услуги от банкери за европрограми

Хубен НЕНЧЕВ
 
Някои банки създадоха и специализирани поделения за бенефициарите на средства по Структурните и Кохезионния фондове
Банка ДСК създаде дъщерна консултантска фирма -ДСК Бул-Проджект, което ще подпомага частни дружества и българските общини при усвояване на средствата от европейските фондове.
Спеииалисти на фирмата ще дават консултаиии на бизнеса и на местната власт при разработване на необходимата документаиия, свързана с кандидатстването и оценката на бенефициарите и чрез подкрепа за осигуряване на банково финансиране на одобрени инвестиционни проекти. Обхватът на потенциалните бенефициари е изключително широк - от държавната администрация на централно, областно и общинско ниво през съдебната система, университети, неправителствени организации, общини и техни сдружения, ВиК дружества, малки и средни предприятия.
***
Кредитни продукти за европроекти
Банка ДСК
■ ДСК Еврострат (Кредит за предпроектни дейности и подготовка за участие в търгове по програми, финансирани от ЕС);
■ ДСК Евромост (Кредит за реализиране на проекти, финансирани от ЕС);
■ ДСК Европроект (Кредит за съфинансиране на проекти, одобрени по програми на Европейския съюз);
■ ДСК ЕВрофинал (Кредит за разплащане на ДДС по проекти, финансирани от ЕС и ДБ).

Материалът е публикуван със съкращения

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon