новини
Новини и уведомления
News image

Нови локации на Банка ДСК

Закрива се офис Митница Видин с адрес 3700 Видин, ул. «Дунавска» №12.
Закрива се офис Митница Русе с адрес 7003 Русе, ул. «Тутракан» №41

Клон Горна Оряховица започва обслужване на клиенти след ремонт и  преустройство по новата корпоративна визия на Банка ДСК. В поделението функционира 24 часова зона за обслужване на клиенти.


Част от Финансов център Благоевград се премества във временен офис «Висота» на ул. «Тодор Александров» №28 до извършване на преустройството на Финансовия център според новата корпоративна визия. Телефоните за връзка са 073/829 743; 073/829 760. Обслужването на клиенти ще продължи да се осъществява и на постоянната локация на Финансов център Благоевград на ул. «Тодор Александров» №3, като преустройството ще се извършва поетапно.

Финансов център Видин осъществява дейност на постоянната си локация в гр. Видин, ул. „Търговска” №2 след извършен ремонт и преустройство съгласно новата корпоративна визия на Банката. В поделението функционира 24 часова зона за обслужване на клиенти, с инсталирано АТМ устройство. Телефоните за връзка са: 094/600 090; 094/695 104, 094/695.

Клон „Васил Левски” към РЦ Пловдив се премества на нова локация.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon