новини
Новини и уведомления
News image

Нови Общи условия според Закона за платежните услуги и платежните системи

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че в съответствие с изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), обн. ДВ. бр.23 от 27 март 2009г., изм. ДВ. бр.24 от 31 март 2009 г. и Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, които влизат в сила от 01 ноември 2009 г. Банка ДСК ЕАД ще прилага нови Общи условия към договорите за откриване, обслужване и предоставяне на платежни услуги по разплащателни сметки на бизнес клиенти, разплащателни и спестовни сметки на граждани, към договорите за издаване и ползване на банкови карти и ползване на електронните канали на Банка ДСК „ДСК Директ”.

Новите Общи условия ще се прилагат и по отношение на клиенти, сключили договори с Банката преди 01.11.2009 г., след изтичане на два месеца от датата на това обявление, ако в рамките на този срок клиентът не е уведомил Банката, че не приема Общите условия.

Ако не приема новите Общите условия, клиентът има право да го заяви писмено в поделение на Банката преди изтичане на 2-месечния срок, посочен по-горе, и да прекрати незабавно съответния договор, без неблагоприятни последици от прекратяването.

Общите условия може да откриете в салоните на Банката на обозначените за това места и на интернет страницата на „БАНКА ДСК” ЕАД – https://dskbank.bg

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon