новини
Новини и уведомления
News image

От 26 април Банка ДСК предлага на своите клиенти нов банков продукт - “ДСК Стимул”

“ДСК Стимул” е безсрочна сметка, която осигурява допълнителен лихвен доход в зависимост от остатъка по сметката и представлява нова печеливша схема за спестяване.
Сметката може да бъде открита в лева, евро и щатски долари, и е предназначена за клиенти - местни или чуждестранни лица, които желаят да влагат свободните си парични средства. Те могат да спестяват по своя лична сметка или в полза на друго лице – дете, внуче, роднина. По безсрочната сметка могат да се внасят и теглят суми във всяко поделение на Банка ДСК.
Авоарът по сметката се олихвява с регулярна лихва в размер на 1% по левови сметки и 0,80% за валутни сметки, която се изплаща чрез капитализиране в края на всеки месец. Минималната сума за откриване на сметката е 100 или 200 валутни единици в зависимост от вида валута за пълнолетни потребители на “ДСК Стимул”, и 50 или 100 валутни единици за непълнолетните клиенти на Банка ДСК.
При ежедневно поддържане на остатък по сметката, равен или по-голям от определената минимална сума за откриване на безсрочната сметка, се получава допълнителен лихвен бонус. Допълнителният лихвен бонус е до 3,75 % и се изплаща чрез капитализиране по сметката в края на календарната година.

 

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon