новини
Новини и уведомления
News image

Пенчо Савов, директор на дирекция "Банкови карти и е-банкиране", Банка ДСК: Потребителите се ориентират кът електронната комуникация

Банка ДСК предлага на своите клиенти - индивидуални потребители възможността да ползват банкови карти, call център, интернет банкиране, sms, банкомати и POS терминални устройства. Банковите карти се обслужват от собствен авторизационен център, който осигурява предимството всеки потребител да може да разполага с постъпилите пари по сметката от момента на тяхното постъпване и да получи информация за постъпването веднага чрез всички електронни канали. Гамата на предлаганите карти се разширява, като стремежът на банката е да разработи карти, подходящи като функции и условия за възможно най-много клиентски групи.
Каналите call център, интернет банкиране и sms са елементи на услугата ДСК Директ. Те могат да бъдат използвани поотделно и в комбинация по желание на клиента. Заедно с това за бизнес клиенти Банка ДСК предлага и поддържа банкови карти, call център и електронно банкиране чрез специализиран софтуер, инсталиран при клиента.
Изнасяте ли като аутсорсин дейността по поддръжката и pas работването на тези канали?
За call центъра, интернет портала за банкови услуги на ДСК Директ и банкоматите банката ползва услугите на външни доставчици. Това се налага поради специфичната дейност по поддръжката, както и бързото развитие на пазара на услуги, предоставяни чрез електронни канали.
От какъв тип е call центърът на ДСК? Активен (предлагащ услуги) или само информационен?
Предвиждаме и работим в посока call центърът да предлага активни операции на клиентите, аналогични на тези, достъпни през нашия интернет портал.
Ориентира ли се българският потребител според Вас към електронна комуникация или все още предпочита стандартното офлайн банкиране?
Ние регистрираме увеличаването на потребителите на електронните канали на банката и това е неоспоримо доказателство, че потребителите се ориентират към електронната комуникация.
Кои канали на електронна комуникация се предпочитат от клиентите?
Най-предпочитаният канал и най-лесно достъпен е банковата карта. Твърдя това, изхождайки от броя потребители на отделните канали. Както е известно, Интернет банкирането е свързано с техническо обезпечение (наличие на компютър и връзка с интернет), а изпращането на SMS съобщения е в пряка връзка с притежаването на мобилен телефон. Тези допълнителни изисквания за ползването на каналите налагат ограничение на пазара.
Можете ли да дадете статистика за ползването на различните канали за комуникация?
Ние имаме над 27 000 активни потребители на нашия интернет портал. В същото време сме издали над 1 000 000 банкови карти, като средният брой транзакции с карти на банката на месец също надхвърля 1 000 000.
Доколко е необходима интеграцията на различните канали за електронна комуникация и как се реализира тя?
Развитието на средствата за комуникация и повишаването на потребностите на клиентите налагат увеличаване на възможностите за достъп до банкови услуги. Всяка банка, стремяща се към увеличаване на броя потребители и към по-пълното удовлетворяване потребностите на клиентите си, трябва да интегрира електронните канали за дистрибуция на банкови услуги. От своя страна реализацията на този процес включва подготовка на системите, които ще си взаимодействат при обмена на информация, провеждане на тестове и накрая извеждането на електронния канал в реална среда за използването му от клиенти.
Какви са реалните ползи за клиентите от използването на електронните канали за комуникация?
Преди всичко - спестено време. На клиента не му се налага да ходи до поделение на банката, като при това той получава достъп до финансите си по всяко време и от всяко място - независимо от работното време на финансовата институция. В същото време той ползва отстъпки от някои банкови такси за операции, осъществени чрез електронни канали.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon