новини
Новини и уведомления
News image

Промени в Общите условия за издаване и обслужване на кредитни карти

Уважаеми клиенти,


Уведомяваме Ви, че от 25 ноември 2013г. влиза в сила промяна в Общите условия за издаване и обслужване на кредитни карти на Банка ДСК. Промяната е свързана с изпращаната покана от страна на Банката за погасяване на задължения, преди настъпване на предсрочна изискуемост. Към съществуващия чл. 34 от Общите условия се добавя нова алинея, съгласно която „Банката упражнява правото си по ал. 1, като отправя до Клиента покана за плащане на непогасените суми в срок от 2 седмици от получаване на поканата. След изтичане на този срок настъпва предсрочна изискуемост на другите посочени от Банката кредити.”
Актуализираните Общи условия за издаване и обслужване на кредитни карти могат да бъдат намерени в корпоративния сайт на Банката - в раздел Кредитни карти/секция Документи към всеки продукт и в информационните папки в поделенията на Банката.


 

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon