новини
Новини и уведомления
News image

Роза Маркова, управител на ДСК-Видин: Банка ДСК е гъвкава във финансирането на бизнеса

Познаваме отлично местния потенциал
- Госпожо Маркова, с какво видинският офис на банка ДСК привлича местния бизнес?
- Не трябва да забравяме, че Банка ДСК притежава най-голямата мрежа от клонове, офиси и представителства и има над 20-процентен дял в клоновата мрежа на банките в България. Във Видин е финансовият център на банката, но ние имаме филиал в Белоградчик, офиси в Брегово, Кула, ГКПП Връшка чука, офис Бдин във Видин и 7 представителства в общините Димово, Арчар, Грамада, Бойница, Орешец и Дреновец.
- Това означава, че имате достатъчно добър достъп до клиентите си?
- Ние имаме несравнима инфраструктура за обслужване както на населението, така и на бизнеса. В условията на пазарната икономика и много голямата конкуренция Банка ДСК се уповава на отлично познаване на местния потенциал, за да осигури високо ниво на обслужване на своите клиенти - малките, средните и микропредприятията.
- Какви специфични банкови продукти предлагате на бизнеса?
- Банката предлага изгодни условия за финансиране на инвестиционни проекти и допълване на оборотни средства на тази група клиенти.
- Какъв е размерът на отпусканите кредити?
- Отпускаме заеми за малки и средни предприятия в размер до 400 хил. лв. или еквивалента им във валута. Таванът за микропредприятията е 80 хил. лв.
- При какви лихви?
- Лихвеният процент е атрактивен и зависи от финансовата и бизнес история на фирмата, вида обезпечение, взаимоотношението с банката, както и от оценката на риска. Приемат се всички допустими от българското законодателство обезпечения.
- Кои са вашите партньо-
ри в подкрепа на бизнеса?
- Съвместно с Министерството на труда и социалната политика ДСК предоставя кредити по проект Гаранционен фонд за микрокредитиране. Целта е създаване на нови работни места чрез облекчаване достъпа на малките и новоучредените предприятия и на физическите лица до финансов ресурс. Цели се и осигуряване на възможност за кредитиране на лица, които понастоящем не отговарят на общите условия за предоставяне на кредитни средства, необходими за развитието и разширяването на дейността. Максималният размер на кредитите по този проект е 50 хил. лв.
***
УСЛУГИ
► Откритите в банката разплащателни сметки са 6 пряка връзка с обслужването на ежедневния бизнес оборот.
► Банка ДСК разполага и с централизирана ITсистема, която позволява разплащанията между клиентските сметки в поделенията й да се осъществяват в реално време.
► Предоставяме възможност на нашите клиенти да спестят време, ползвайки електронни разплащания чрез системата MULTICASH. Тя дава възможност да се нареждат операции по сметки в банката директно от офисите.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon